Onderschrijf het manifest: ­DENK Democratisch!

Met stijgende verbazing hebben wij, de leden van DENK, kennis genomen van de opeenvolging van gebeurtenissen bij de leiding van DENK. Het doet ons pijn. Het bestuur heeft in deze kwestie naar ons inzicht laakbaar gehandeld. De structuur bij DENK is 'ons kent ons' en achterkamertjes op hoog niveau waar leden op de stippellijn mogen tekenen om vóór te stemmen. Het grijsgedraaide excuus dat wij een “jonge partij zijn die het nog moet leren” kan na 5 jaar sinds de oprichting niet meer.

De huidige top-down organisatie en de verstrengeling van bestuurlijke functies met de politieke is een ongezonde machtsstructuur. We willen dat het vanaf nu democratischer en transparanter aan toe gaat. De oplossing moet van “onderop” komen, vanuit de leden. Waarbij elke hogere macht échte verantwoording afdraagt naar de leden die hen aanstellen. Van wat wij in de media lezen zijn in ieder geval alle betrokken het daarover eens. Zoals de 3 kamerleden zelf hebben verklaard: de partij is immers groter dan onszelf.

Wij, de leden doen daarom in dit manifest deze concrete voorstellen en vragen u om dit als DENK-lid mede te ondertekenen.

Wij danken u voor uw steun.

Zou u -om het manifest extra kracht bij te zetten- ook uw postcode met ons willen delen?